You are here

Birinci Metin: Tanıtım: Biz, The VOICE Refugee Forum ile Mültecilerin ve Göçmenlerin hakları için KERVAN iletişim ağı

Biz, The VOICE Refugee Forum ile Mültecilerin ve Göçmenlerin hakları için KERVAN iletişim ağı, mülteciler olarak kendi kendimizi örgütlememiz ile oluştuk. Hiç bir resmi veya yarı-resmi kurum veya kuruluşa bağımlı değiliz.

The VOICE Refugee Forum’u 1994 yılında kurduk. KERVAN iletişim ağını 1998’de,
Federal Almanya Parlamentosu seçimlerinden hemen önce oluşturduk. O zamanlar sloganımız „No Vote but a Voice - Bir oy değil, bir ses“ idi. Yaşadığımız haksızlığı söze dökmek ve ona karşı durmak için sürekli bir araya geldik.
Aramızdan bir çoğu, yasalarda ifade bulan dışlamaya karşı pasif direniş gösterdi. Oturum zorunluluğuna karşı çıktık ve bizim Aparthayd yasaları olarak adlandırdığımız, bize konulan sınırlamalara karşı bir araya geldik. Bizi yıldırmalarına izin vermedik. Kuruluşumuzdan itibaren öncelikli olarak kardeşlerimizin sınır dışı edilmesine karşı çıktık. Çünkü deportasyon her zaman, zenginlerin ve sömüren sınıfın egemenliğini kabul ettirmek amacıyla farklı etnik gruplardan, farklı dinden, dilden, ten renginden ve cinsten insanları bölmek için kullanılan bir yöntem olmuştur.

Günümüzde Almanya’dan yapılan deportasyonlar, hükmedilen ülkelerden gelen insanları hedef almaktadır, yani sözümona „üçüncü dünya ülkelerinden“ olan insanları. Böylelikle mülteciler ve göçmenler, Almanlar ve mülteciler arasındaki dayanışma yok edilmektedir.

Dünya çapında savaşa ve sömürüye karşı yürütülen mücadele böylelikle kırılmak istenmektedir. Bunu göz önünde tutarak kendi kendimize organize olma ve engelleri aşma kararını aldık.
Devletin saldırılarına ve sınır dışı çarkına direnmenin tek yolu aramızdaki dayanışma ve birliktir. Baskı altında tutulan ve sömürülen biz, insanlığa dayatılıp zorla kabul ettirilen her türlü egemenliğe karşı dayanışma ve birleşme kararına vardık.

“Tüm deportasyonların sona erdirilmesi”, burada, Almanya’daki ilk ve öncelikli amacımızdır; aşağıdaki noktalar bu amaca ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken aşamalardır:

1) Yasa dışılık “statü”sünün kaldırılması!
2) Sınırsız ve serbest oturum hakkı!
3) Eğitim alma ve çalışma hakkı!
4) Mültecilere ve göçmenlere suçlu muamelesi etmeye son, polis kontrollerine ve polis şiddetine son!
5) Tüm mülteci kamplarının, sınır dışı hapishanelerinin kapatılması!
6) Sığınmacılara ayrı sosyal yardım yasasının, kupon sisteminin, sınırlandırılmış sağlık ve sosyal hizmetlerinin ve bize özel çıkarılan tüm yasaların, özellikle de “terörle mücadele” ve “güvenlik” yasalarının kaldırılması!
7) Cinsel şiddete ve sömürüye son!
8) Ailelerimizin yok edilmesine son!
9) Zorla dayatılan uyuma son!
10)”Beyaz” tarih yalanları yerine sömürü vahşetinin açıklanması ve tarihin aydınlatılması!
11) “Batı” nın ülkelerimize yaptığı ekonomik müdahalelere ve saldırılara son; bize yaptıkları yağma ve bunun sebep olduğu göç dalgası ile, hayatımızla yaptıkları ticaret ile mücadele!
12) Silah ticaretine ve “askeri yardım”lara son!
13) Savaş ve işgal kahrolsun!

Biz dayanışma ve birlik içerisinde tüm bu amaçlar uğruna, hasiyetimiz, temel haklarımız ve yoksun bırakıldığımız tüm haklar uğruna mücadele ediyoruz.

Languages: