You are here

2010 Jena Mülteci Platformu Konferansı “The VOICE” Bildirgesi

Kurumsallaşmış Irkçılığa Karşı Kuvvetlenmiş Direnç

“The VOICE Refugee Forum”un konferansı, bu hafta sonu, Jena’da, çeşitli mülteci inisiyatifleriyle ve “Karawane für die Rechte von Flüchtlinge und Migranten” ile düzenlendi.
İlk olarak esas hedef, Almanya kamu kuruluşlarının bazı temsilcilerinin ve toplumun büyük çoğunluğunun mültecilere karşı başlatmış olduğu ırkçı “Uyum Tartışmaları” üzerine bir tartışma ve fikir alışverişi yürütmekti. İkincisi, iltica yurtlarına, yemek paketlerine, “Residenzpflicht” (Hareket Özgürlüğü Kısıtlaması) ve resmi makamlar tarafından uygulanan ırkçı şiddete karşı mücadelede elde edilmiş tecrübelerin paylaşımı üzerinden tartışma yürütüldü. Ayrıca, gelecek eylem ve mevcut kampanyaları güçlendirmenin gerekliliği için pekiştirilmiş bir ağ konusu da tartışıldı.

Bahsi geçen “Entegrasyon Tartışmaları” çerçevesinde toplantı katılımcıları, “entegrasyon” kavramının aldatma ve çarpıtma amacıyla kullanıldığını ve bu nedenle onun yerine gerçekliğe daha uygun düşen “sömürgeci asimilasyon” kavramının kullanılması gerektiği sonucuna vardı. Bütün tartışmalar, ırkçı ve barbar göçmen kontrolü kati olan, Avrupa merkezli bir kültürün devamlılığını belgeliyor.
Batılı yatırımcılar tarafından ülkeleri talan edilen, öldürücü askeri sınır kontrolü, kalpsiz sürgün endüstrisi, inceden inceye düşünülerek keşfedilmiş ve birbiri arkasından ayarlanmış, ‘Lagern’ ve ‘Residenzpflicht’ şeklinde vücut bulan izolasyon programlarını yaşayan, Almanya’daki göçmenlerin pozisyonundan bakıldığında, bu tartışma tamamen beyinsizce ve doğalıyla psikotiktir.
Mülteciler hayatlarını kaybetti, çünkü sosyal yardım daireleri onlara gerekli olan tıbbi bakımı engelledi. Bırakın, o öldürdüklerinin cesetlerini entegre etsinler! Göçmenler, yıllarca iltica yurtlarında tutularak (ve bazılarında kışın bile sıcak su ve ısıtma yok) hayatları boşa harcanıyor. Göçmenler, Bavyera’nın her yerinde, birçoğu tarihi geçmiş gıdalardan oluşan‘Yemek Paketleri’ni boykot ediyor. Möhlau’dan Meinersen’a, Bavyera’dan Baden-Württemberg’e kadar, bu insanlık dışı şartlara karşı aylarca direniş gösterdiler. Hepsi aynı şeyi söylüyor: ‘Bu akıldışı entegrasyon tartışmasına bir son verilsin.’ Direniş sırasındaki tecrübeler, ancak güçlü bir şekilde organize olmuş bir göçmen komitesinin gerekliliğini gösteriyor. Kararlı bir direnişin tek yolu budur.
Polisler ve diğer devlet memurları (devlet kurumlarında çalışan sağlık personeli gibi) tarafından gerçekleştirilen sayısız ölüm vakasında, kimi zaman kusturucu ilaç vererek, kimi zaman işlediği cinayetin sorumluluğunu üstlenmeyerek, entegrasyondan ne anladıklarını çok açık bir şekilde bize gösteriyorlar. Ülkelerimizin sınırlarında ve içlerinde kurdukları ölüm makinelerinden bahsetmeye gerek dahi yok.
Acımasız bir mücadele içinde kendi hayatımız hakkında karar alma hakkı ve temel insan hakları için mücadele eden, bağımsız bir şekilde örgütlenen, topluma katılma hakkı elinden alınan bizler için bu tartışma, tehlikeli sonuçlar içermektedir. Irklçılığa ve onun bizlere tarifsiz acılar yaşatan ve insan onurumuzu yaralayan yapılarına karşı sürekli mücadele ediyoruz. Mücadelemizi özgürlüğümüz için devam ettiriyor ve Alman hükümetinin dilinden düşürmediği samimiyeti daha fazla göstermeye ve hayata geçirmeye çalışıyoruz. Eğer toplumun belli bir kesimi kasıtlı olarak izole edilmiş ve nefret objesi yapılmışsa ve sürekli keyfi olarak nedensiz cezalandırılıyorsa, “entegrasyon” ile ilgili bir tartışmada samimiyet ve içtenlik olamaz.
İlkelerine bağlı kalarak, kendi başına örgütlenen bir ağ olarak, kararlı bir şekilde haklarımız ve insan onurumuz için mücadele edeceğiz. Bu ırkçı tartışmanın gizli ve açık bütün yaratıcılarını reddediyor ve bütün ilerici ve insan onuruna saygı duyan grupları ve kişileri bu hakaretleri ve aldatmacaları püskürtmek için bizimle daha geniş bir cephede dayanışmaya çağırıyoruz. Bu yalanlara doyduk! Bizimle alay edilmesine daha fazla izin vermeyeceğiz!

Konferansta, Bavyera’daki yoldaşlarımıza, onları ziyaret etmeleri ve dayanışmamızı göstermeleri için bir delegasyon yollama kararı alındı. Dayanışma göstermek isteyen herkes Karawane ve The VOICE faaliyetçilerine katılacak, iyi niyetli olan her kişi ve grubu da aynısını yapmaya çağırıyoruz.

Brandenburg’daki faaliyetçilerin de belirttiği gibi, oradaki “Residenzpflicht’in kaldırılması insiyatifi” artık kimi sivil toplum örgütü ve hükümet arasındaki gülünç bir uzlaşmadan ve dolandırıcılıktan öte bir anlam ifade etmiyor. Yasa birazcık olsun değiştirilmişse de, göçmenler hareket özgürlüğü hakkını kullandıklarında, hala önceki gibi cezalandırılmaktadırlar.

Brandenburg Mülteci İnisiyatifi, hareket özgürlüğü için mücadele ettiğinde, bunu bütün göçmenlerle dayanışma içerisinde yapıyor ve bütün Apartheid sistemini hedef alıyor. Eğer Bavyere’da açlık grevinde olanlar yemek paketlerini ve tecrit kamplarını reddediyorsa, bizler buna sessiz kalamayız. Hepimiz dayanışma içerisinde kalacağız.

Konferansın koordinatörleri, alman göçmen yurtlarındaki yurt komiteleri üzerinden, Almanya çapında Mülteci İnisiyatiflerinin inşasına ortak olacaklardır. Biz, göçmenleri, hakaret ve kötü muamele gibi önemli olayları belgelemeleri için teşvik edeceğiz ve bu malzemeleri itinayla derleyeceğiz. Bunlar planlanmış “Karawane Halk Mahkemesi” inin hazırlığında kullanılacak ve kamuoyuna bildirilecektir.

İyi organize olmuş mülteci komiteleri ve kendi içimizde güçlü bir dayanışmadan başka bir yol olmadığı konusunda hemfikiriz. Alman devletinin ırkçı sistemini geri püskürtmek için 2011 yılında mücadeleyi ulusal çapta daha yüksek bir seviyede sürdürecek, daha çok büyüyen ve gelişen bir ağ olacak.
Die Karawane für die Rechte von Flüchtlingen und Migranten
The VOICE Refugee Forum Jena
Refugee Initiative Brandenburg/Berlin FIB
Refugee Initiative Möhlau/Sachsen-Anhalt
Refugee Initiative Biberach/Baden-Württemberg
Refugees Hunger-Strikers/Food Packet Boykott in Augsburg/Bayern

„The VOICE Refugee Conference Racism and Discimination in Germany” konferansı, Wuppertal, Hamburg, Jena, Apolda, Eisenach, Möhlau, Biberach ve Berlin, Karawane-Ağı faaliyetçileri tarafından organize edilmiştir.
Die Karawane für die Rechte von Flüchtlingen und Migranten; anti-emperyalist ve anti-ırkçı olan göçmen ve alman, kişiler, gruplar ve göçmen organizasyonları ağıdır.

Mülteci yurtlarının alman topraklarında tarihe karışmasını sağlayalım.
2010 Jena Göçmen Platformu Konferansı “The VOICE” - 18.12.2010

Languages: