You are here

اگر می خواهید در گردهمایی صدای پناهجویان (ویس) در ۱۹ آوریل در ینا شرکت کنید یا این برنامه را اطلاع رسانی کنید.

ما این بحث را خواهیم کرد که مشکلاتمان را مشخص کنیم و خودمان را با بقیه پناهندگان متشکل و مطلع کنیم…تشویق کنیم به داشتن جلسات در مناطق مختلف که مردم مسائل خودشان را بحث کنند. چه کار بیشتری برای متحد کردن خودمان در کمپ های پناهجویی می توانیم بکنیم تا همکاری خود و حمایت خود را در تورینگن قوی کنیم

لطفن این گردهمایی را پخش کنید.

دعوتنامه ویس (صدای پناهجویان). جنگیدن برای پایان بخشیدن به ترس و ناامنی به عنوان پناهنده در اینجا!

ویس، گروه پناهندگان، امسال در ینا، تورینگن در ۱۹ آوریل ۲۰۱۴

ما، فعالان صدای پناهندگان ینا، این افتخار را داریم که شما را به جلسه ی بازمان دعوت کنیم:
شنبه، ۱۹ آوریل ساعت ۱۱ صبح. در ینا، تورینگن. Schillergäßchen 5

کنار بقیه ما این موضوعات را بحث خواهیم کرد:
- بیست سال مبارزه: تشکل ‪"فروم صدای پناهندگان"‬ (ویس) و مبارزه اش علیه ناعدالتی.
- راهپیمایی برای آزادی ‪"استراسبورگ- بروکسل"‬
- خودسازمان دهی و خود مختاری پناهجویان در کمپهای مختلف

گروه مبارزاتی در تورینگن
- تهدید دابلین و اثر انگشت اجباری پناهجویان
- خواسته های ما برای بستن کمپ های منزوی پناهجویان و زندگی کردن در خانه های عادی.
- مبارزه ما علیه اخراج اجباری (دیپورت)

اجتماع پناهندگان در تورینگن به آماده کردن گواهی هایشان (شهادتهایش) و شکایت ها خواهد پرداخت، برای ارائه به تریبونال بین المللی پناهندگان برای سوء استفاده حقوق انسانی پناهندگان در آلمان.

ما این موقعیت را داریم که تجربیاتمان را با آنها که معروف به ‪"‬پناهندگان قدیمی‪"‬ هستند به اشتراک بگذاریم. از مبارزاتشان تشکر کنیم، همچنین از خودمختاری آنها، و حمایتهای متفاوت از مردم مختلف برای غلبه کردن بر زشتی ها و ناکامی های سیستم.

در نهایت ما یک فضای باز و عمومی خواهیم داشت که مسائل مختلف مورد علاقه شرکت کنندگان را به بحث بگذاریم تا ببینیم اگر بشود یک بیانیه ی متفق القول بنویسیم که به نیروهای درکار و مسئولان در آلمان ارائه دهیم وقتی که به بروکسل می رسیم.
* همبستگی، کلیدی ست برای موفقیت ما، برای اسکان عادی همه.
* نه به بازگشت اجباری، نه بازگشت.
* بستن همه کمپ های منزوی پناهجوبان در بریتن وربیس.

آزادی در جابجایی، قدرت جنبش است.

لطفن شرکت خود را اینجا اعلام و قطعی کنید: thevoiceforumatgmx.de یا تلفن: محمود یاسین ۰۱۵۲۳۷۲۷۸۸۸۱

جلسات شبکه پناهندگان در تورینگن

مأموریت، نگاه و ارزشها: زندگی کردن یک زندگی آزاد با شرف انسانی

کار ما (مأموریت ما): ما پناهندگان و مهاجران خود سازمان دهی هستیم که می خواهیم:
‫-‬ مبارزات ما علیه نابرابری استعماری کنترل مهاجرت
‫-‬شبکه به خود متکی (مستقل) یا پلتفرمی از کسانی که درعین حال که بیشترین سرکوب شدگان هستند آسیب پذیرترینها هم هستند، همچنین بیشترین کسانی که در آلمان تبعیض علیه حقوق برابر و موقعیت ها را تجربه می کنند.
‫-‬ توانمندسازی خودگردانی و استقلال ما برای تشخیص پتانسیلهای ما برای عدالت و برابری در جوامع دموکراتیک که امنیت و رفاه ما را در همبستگی با پناهندگان سرکوب شده تضمین کند.
‫-‬ برای شکستن انزوا، متوقف کردن اخراج اجباری، بستن کمپ های پناهجویی
‫-‬ برای اسکان عادی و آزادی بی قید و شرط جابجایی
‫-‬ بدون نژادپرستی، تبعیض و نابودی مردمی که چه پناهنده باشند چه مهاجر
‫-‬ برای اجتماع پناهندگان حول کار و استخدام تعاونی

در مورد ۲۰ سالگی مقاومت پناهجویان، ورک شاپهای فروم و شبکه صدای پناهندگان (ویس) و سمینارها در مورد مبارزه پناهندگان در تورینگن به این وبسایت مراجعه کنید یا با آدرس ایمیل زیر تماس بگیرید:
thevoiceforum@gmx.de

Languages: